A family album dedicated to my dad, Bert. A mix of family archive images, portraits of friends and family, personal possessions and montages of his film and theater work and writing.
Self-published book made  2015.
Un àlbum familiar dedicat al meu pare, Bert. Una barreja d’imatges d’arxiu familiar, retrats d’amics i familiars, possessions personals i muntatges de la seva obra i escriptura cinematogràfica i teatral. Llibre autoeditat fet el 2015. 
Un álbum familiar dedicado a mi papá, Bert. Una mezcla de imágenes de archivo familiar, retratos de amigos y familiares, posesiones personales y montajes de su obra y escritura cinematográfica y teatral. Libro autoeditado realizado en 2015.
Back to Top